FORUM "Women-leaders of changes: support of regional business initiatives"

FORUM "Women-leaders of changes: support of regional business initiatives"

FORUM "Women-leaders of changes: support of regional business initiatives" will take place on December 21, 2018, at 11.00 in Kyiv, Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska Hotel (55, Velyka Vasylkivska Str.)