Про фонд

Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» є недержавною добровільною благодійною організацією. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Фонд створений з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах розвитку суспільства, забезпечення та захисту прав людини і громадянина, основоположних свобод та законних інтересів, підтримки демократичних процесів, законного представництва та правової допомоги, охорони соціально-економічних стандартів, соціального захисту та забезпечення, подолання бідності, розвитку науки, реалізації благодійних програм відповідно до сфер діяльності Фонду, розвитку територіальних громад.

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах благодійної діяльності:

 • Права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • Стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • Законне представництво та правова допомога;
 • Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
 • Розвиток територіальних громад;
 • Розвиток міжнародної співпраці України;
 • Освіта;
 • Охорона здоров’я;
 • Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • Наука й наукові дослідження.

Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» реалізував наступні проекти:

1. «Жінки - лідери змін в місцевих громадах»

Протягом 2017 року Благодійний Фонд реалізував проект «Жінки-лідери змін в місцевих громадах», спрямований на навчання та мотивацію жінок до керівництва та соціальної відповідальності на місцевому рівні. В рамках проекту було проведено 15 регіональних тренінгів із охопленням всіх регіонів України, які дозволили жінкам-представницям місцевих громад підвищити рівень обізнаності щодо власних прав та можливостей на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях, підвищити рівень ініціативності та лідерського потенціалу шляхом оволодіння навичками публічних виступів, навчити учасниць основам проектного менеджменту в контексті розробки та впровадження соціальних проектів на місцевому рівні, а також розширити можливості впровадження ініціатив жінок-лідерів місцевих громад через презентації своїх власних проектів.

Під час реалізації проекту всього було подано 36 соціальних ініціатив, які були оцінені Кваліфікаційною комісією. Найкращі 3 проекти були запрошені для представлення під час фінальної конференції. Як результат переможці найкращого соціального проекту отримали субгрант для його реалізації у своєму регіоні.


2. «Модернізація політичної сфери та державної служби в Україні через запровадження гендерної рівності»

Проект спрямований на сприяння запровадження директив ЄС щодо протидії дискримінації та підтримки гендерної рівності через приведення законодавства України у відповідність до норм ЄС. Проект націлений на сприяння забезпеченню гендерної рівності в політичних партіях і подолання горизонтальної і вертикальної сегрегації за ознакою статі в традиційно "чоловічих" державних установах, службах безпеки, дипломатії, правоохоронних органах і т.д.


3. «Участь жінок в українській політиці»

Проект спрямований надати комплексний аналіз заходам, що застосовуються українськими політичними партіями з метою розширення участі жінок в процесі прийняття політичних рішень; виявити основні проблеми на внутрішньопартійному та соціокультурному рівнях; виділити інноваційні підходи, які були реалізовані українськими партіями для досягнення кращої представленості жінок в політиці; оцінити доступ жінок до ресурсів у контексті відповіді на запитання, чому так мало політикинь відіграють ключові ролі в політичних партіях.


4. «Поза протоколом: участь жінок в міжнародній політиці в Україні та Німеччині»

Головною метою проекту є створення спільного розуміння серед українських та німецьких учасників та учасниць щодо ролі жінок в міжнародній політиці. Проект спрямований на збільшення можливостей його учасників та учасниць, зокрема допомагатиме їм поширити у суспільстві розуміння важливості участі жінок у миротворчій політиці та безпекових процесах загалом. У довготривалому аспекті проект сприятиме залученню його учасників та учасниць до формування і прийняття зовнішньополітичних рішень з урахуванням гендерного фактору у своїх країнах та на міжнародній арені.


5. «Жіночі ініціативи за мир на Донбасі»

Ініціатива транснаціонального діалогу з розвитку і поширення внеску громадянського суспільства в мирні процеси на сході України. Проект був розроблений з метою зміцнення жінок та їх участі в мирних процесах і організації майбутніх суспільств, відповідно до міжнародних документів таких, як Резолюція ООН №1325.